رفتن به محتوا

در این کتاب خواهید آموخت:

در مورد بیماری کلسترول، چربی‌خون

در مورد ارز‌یابی آزمایش‌خون

در مورد باور‌های غلط در مورد نمک

در مورد طبقه‌بندی چربی‌ها از لحاظ کیفیت و درمان چربی‌خون و همچنین برای از بین بردن ترس‌ها و ابهام‌هایی که از بعد از خواندن جلد اول ممکن است در بعضی‌ها بوجود آمده باشد، مثلا تاثیر مصرف چربی روی کبد چرب و غیره  هست