خانه / مهندسی تغذیه / مهندسی تغذیه: درس سوم

مهندسی تغذیه: درس سوم

مهندسی تغذیه: درس سوم – جلسه سوم

قسمت اول: دروغ در مورد از کار افتادن پانکراس قسمت دوم: آیا ممکنه لاغری‌ها به عوارض چاقی دچار بشن؟ قسمت سوم: دروغ در مورد خوردن کربوهیدرات قسمت چهارم: آزمایش‌های تشخیص دیابت

ادامه مطلب »

مهندسی تغذیه: درس سوم – جلسه اول

قسمت اول: انسولین چاق کننده قسمت دوم: چرا چاق‌ها لاغر نمیشن؟ قسمت سوم: آیا فعالیت چاق کننده است؟ قسمت چهارم: دورنمای استراتژی لاغری قسمت پنجم: تیپ‌های چهارگانه دیابت نهان

ادامه مطلب »