خانه / مقالات با تگ: دیابت

مقالات با تگ: دیابت

مهندسی تغذیه: درس چهارم – جلسه دوم

قسمت اول: تفاوت‌های رژیم کتوژنیک و کم‌کربوهیدرات/پرچربی قسمت دوم: تشخیص دقیق کتوژنیک از کم‌کربوهیدرات قسمت سوم: کتوژنیک‌تر و شروع رژیم با کدام سبک قسمت چهارم: آیا رژیم کتوژنیک امن و سالم است؟ + لیست غذا‌ها نسخه دوم

ادامه مطلب »

مهندسی تغذیه: درس سوم – جلسه سوم

قسمت اول: دروغ در مورد از کار افتادن پانکراس قسمت دوم: آیا ممکنه لاغری‌ها به عوارض چاقی دچار بشن؟ قسمت سوم: دروغ در مورد خوردن کربوهیدرات قسمت چهارم: آزمایش‌های تشخیص دیابت

ادامه مطلب »