خانه / شماره حسابها

شماره حسابها

در صورت نیاز به واریز وجه از شماره حساب زیر استفاده کنید.

و یا لینک http://madresefitness.ir/payme

شماره کارت:۵۰۲۲۲۹۱۰۵۵۷۶۲۷۹۱

شماره شبا: IR100570032180012192197101

شماره حساب : ۳۲۱.۸۰۰۰.۱۲۱۹۲۱۹۷.۱

بانک پاسارگاد – عانگع اصلانیان